Slemmestad Cementmuseum

slambassenget

Slambassenget

Ved Christiania Portland Cementfabrikk hadde man fremstilt sement etter “våtmetoden” siden 1913, dvs. at kalksteinen blandes med vann til slam i møllen. Fordelen ved våtmetoden var at støvplagen ble begrenset.  Dessuten fikk produktet bedre og jevnere kvalitet fordi råstoffet ble bedre blandet. Slammet inneholdt ca. 70% råmel og 30 % vann.  I slambassenget ble så slammet oppbevart før det ble brent i ovnene. Her ble det holdt i bevegelse, eller rørt rundt ved hjelp av et rørverk – en slags enorm “mixmaster” som hindret kalksteinen i å synke til bunnen og stivne.

Fra fabrikk til kunsthall: Det eldste og minste slambassenget ble til galleri i september 2006, da kunstneren Svanhild Rohdin Tvedt stilte ut malerier her. Bassenget huset så åpningsutstillingen for Vestregionens kunstprosjektet “Kunst rett vest” høsten 2007. Det største slambassenget ble til kunstgalleri sommeren 2009. Senere har det også vært konserter og båtlagringsplass her.

DNB Nor som eier lokalene, er positive til å la kommunen bruke slambassenget til kulturformål

For mere informasjon kontakt Liv Holmesland  

Besøk oss!

Skoleklasser og andre grupper er velkomne til omvisning.
Kontakt Liv Holmesland på tlf 31 29 60 50 eller send e-post.

Åpningstider

  • Ved kapasitet åpner vi på forespørsel.
  • Henvend deg i biblioteket (tlf. 31 29 60 50)

Foto: Cementmuseet og Morten Flaten