Slemmestad CementmuseumLastemaskinen

Maskinen, som er bygd av tre og drevet med strøm, ble produsert hos Menck & Hambrock i Hamburg i 1926.
Lastemaskinen ble kjøpt i 1927 i forbindelse med at Christiania Portland Cementaksjeselskap gjennomførte en omfattende rasjonalisering av produksjonsprosessen ved kalkstenbruddet på Langøya utenfor Holmestrand.  Frem til da ble det meste av arbeidet utført manuelt. Kalksteinen som var skutt ut, ble lastet for hånd i vagger og skjøvet fram til knuseriet.
I 1927 ble det anlagt jernbane på Langøya. Lokomotiver og annet materiell ble kjøpt inn fra nedlagte jernbaner, bl.a. fra Lierbanen og Hvittingfossbanen. Grave- og opplastemaskinen ble drevet elektrisk og var derfor meget miljøvennlig. Bruken av maskinen og jernbanen førte til at arbeidsstyrken ble redusert fra 130 til 50 personer. Maskinen var i drift på Langøya fram til 1955.

Lastemaskin 1952

Fra Langøya ble maskinen transportert til Slemmestad med NVE’s båt Elektron. Medlemmer av Cementmuseets
venner restaurerte den i 1992 med midler fra Fylkeskonservatoren i Buskerud.

Maskinen hadde opprinnelig opplasterskuff som senere ble fjernet og solgt som skrap. I full driftsmessig stand veide maskinen ca. 120 tonn. Idag er vekten ca. 100 tonn.

Maskinen står nå plassert utenfor Cementmuseet.

For mer informasjon kontakt Liv Holmesland

“Det grå monsteret”

 

Besøk oss!

Skoleklasser og andre grupper er velkomne til omvisning.
Kontakt Liv Holmesland på tlf 31 29 60 50 eller send e-post.

Åpningstider

  • Ved kapasitet åpner vi på forespørsel.
  • Henvend deg i biblioteket (tlf. 31 29 60 50)

Foto: Cementmuseet og Morten Flaten