Slemmestad Cementmuseum

havna med siloer i bakgrunnen

Kulturminner

Sementarbeider

 

Skulptur av Arne Durban.  Han ble laget etter 2. verdenskrig og stod lenge i bjerkelunden foran Kontoret (omtrent der Lastemaskinen står i dag).  Han ble flyttet til museets inngang da det åpnet i 1991.

Pipen(e)

 

I dag står kun en av de to pipene, som tidligere var Slemmestads kjennemerke, igjen på høyden ved siden av slambassengene.

Lastemaskinen

 

Det grå “monsteret” utenfor museet arbeidet i sin tid i kalksteinsbruddet på Langøya.
Lastemaskinen har fått siden egen side med historie og film – les mer.

Slambassenget

 

Ved CPC hadde man fremstilt sement etter “våtmetoden” siden 1913, for å begrense støvplagen. I slambassenget ble slammet oppbevart før det ble brent i ovnene.
Slambassengene har egen side  – les mer.

Pipa ved puben “The pipe”

Pipa er eneste teknisk-industrielle kulturminne fra fabrikkens første år – ca 1890.  Den hørte til tønnefabrikken og fyrhuset.  Damp fra kjelen ble brukt til forming av tønnestav og til oppvarming av bygningene rundt.  Den er bygget av 17 000 teglstein, som ble laget på Slemmestad. Den opprinnelig rundt 22 meter høye pipa er forkortet for få år siden.

Pilar for kalksteinsbånd

Pilar for transportbånd. Kalkstein, gips og kvarts ble fraktet fra steinbrygga på transportbånd til møllene.

Siloene

Brukes til lagring av ferdig sement med ulik kvalitet i ulike siloer.  På det meste rommet siloene tilsammen nærmere 100.000 tonn.  De minste silone på kaia, med det blå Norcem-merket, er fra 1938.  De største, som er 70 meter høye, er fra 1970-årene.  De fleste av siloene er fortsatt i bruk.  Sementen transporteres fra Brevik i lekteren Fjordkalk til Slemmestad før videre transport til hele Østlandsområdet med bil.

X-siloen

Den første siloen til fabrikken. Bygget ca. 1910.

Besøk oss!

Skoleklasser og andre grupper er velkomne til omvisning.
Kontakt Liv Holmesland på tlf 31 29 60 50 eller send e-post.

Åpningstider

  • Ved kapasitet åpner vi på forespørsel.
  • Henvend deg i biblioteket (tlf. 31 29 60 50)

Foto: Cementmuseet og Morten Flaten