Slemmestad Cementmuseum

Protokoller

Arkiv CPC

Cementmuseet har et arkiv som i 1991 ble overdratt fra Norcem til foreningen «Cementmuseets venner».

Stiftelsen «Cementmuseet, Slemmestad» ble deretter dannet. Museet ble drevet av stiftelsen til 1998, da kommunen v/biblioteket overtok driften.

Museet med arkiv ble åpnet 8.6.1991.
Arkivet inneholder  ca. 60 hyllemeter om Christiania Portland Cementfabrikk fra tiden 1892-1968.

Arkivet har bl.a. følgende innhold:

– Samtlige styreprotokoller
– Aksjeprotokoller, årsberetninger og årsregnskap
– Korrespondanse til 1958, kontrakter og branntakster til 1972
– Regnskapsavdelingens arkiv til ca. 1958
– Produksjon, laboratoriet, velferdstiltak, personale
– Langøya
– Slemmestad formannsforenings arkiv
– Andre arkivskapere
– 750 fotografier fra produksjon og Slemmestadsamfunnet

Arkivet er ikke åpent for publikum. Kun etter avtale.

En arkivnøkkel foreligger. Denne er utarbeidet av Brita Rikheim, Riksarkivet.

 – TILBAKE –

 

Besøk oss!

Skoleklasser og andre grupper er velkomne til omvisning.
Kontakt Liv Holmesland på tlf 31 29 60 50 eller send e-post.

Åpningstider

  • Ved kapasitet åpner vi på forespørsel.
  • Henvend deg i biblioteket (tlf. 31 29 60 50)

Foto: Cementmuseet og Morten Flaten